Do wykrywania koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 wykorzystuje się proste badania serologiczne (immunologiczne) z pobranej z palca krwi, których wynik można uzyskać już po kilkunastu minutach. Takie testy tzw. kasetkowe, masowo wykonuje się między innymi w Korei Południowej i w Singapurze, w krajach które bardzo dobrze radzą sobie z epidemią COVID-19.

Służą do wykrywania przeciwciał zwalczających koronawirusy. Wykonuje się je poprzez analizę surowicy krwi pobranej od pacjenta. To badanie nie wymaga specjalistycznej aparatury ani laboratorium.

Test ten zalecany jest dla osób, które chcą sprawdzić czy przeszły już chorobę i nie zakażają innych osób. Wynik tego testu w wykazuje przeciwciała w klasach IgG i IgM:

- przeciwciała w klasie IgM to przeciwciała obecne, gdy jest świeże zakażenie,
- przeciwciała IgM+IgG razem to zaawansowany stan choroby,
- obecność przeciwciał w klasie IgG, a brak w klasie IgM świadczy o przebytej chorobie


Co to są koronawirusy?

Koronawirusy to wirusy RNA, szeroko rozpowszechnione wśród ludzi, innych ssaków i ptaków. Znanych jest siedem gatunków koronawirusów wywołujących choroby u ludzi.

Cztery z nich - 229E, OC43, NL63 i HKu1 są powszechnie występującymi wirusami i zwykle powodują przeziębienie u osób z prawidłową odpornością.

Trzy pozostałe szczepy – koronawirus (SARS-CoV), koronawirus (MERS-Cov) i nowy koronawirus (COVID-19) są pochodzenia odzwierzęcego i mogą prowadzić do wystąpienia ciężkich infekcji dolnych dróg oddechowych takich jak zapalenie zapalenie płuc lub zapalenie oskrzeli. Szczególnie narażone na powikłania są osoby z obniżoną odpornością, innymi  chorobami towarzyszącymi oraz osoby starsze.