NAZWA   CERTYFIKATY, NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA    ROK

Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce
- Europejska Federacja Lekkiej Atletyki

 


Obsługa testowania wszystkich uczestników Halowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce 2021 - min. zawodników, trenerów, kadry medycznej, obsługi zawodów oraz VIP - szybki test genetyczny CBDNA RT LAMP RAPID TEST

 
2021

Międzynarodowy Mityng Indoor Tour Gold - COPERNICUS CUP 2021 - Międzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki - WORLD ATLETICS

 


Obsługa testowania wszystkich uczestników COPERNICUS CUP min. zawodników, trenerów, kadry medycznej, obsługi zawodów oraz VIP - test CBDNA RT LAMP RAPID TEST

 
2021

Opracowanie testu genetycznego

na predyspozycje do zwiększonego ryzyka infekcji SARS-Cov-2

 


Opracowanie i złożenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego pierwszego na świecie testu genetycznego na predyspozycje do zwiększonego ryzyka infekcji SARS-Cov-2 oraz identyfikującego ciężką i łagodną formę COVID-19

 
2020

Opracowanie testu CBDNA RT LAMP RAPID TEST
 
Opracowanie testu CBDNA RT LAMP RAPID TEST i zgłoszenie patentowe w trybie międzynarodowym "Oligonukleotydy i ich zastosowanie oraz sposób i zestaw do szybkiej diagnostyki infekcji SARS-CoV-2 w oparciu o technikę RT-LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification)" 

 
2020

Ambasador Innowacji
 
Ambasador Innowacji Polska Agencja Rozwoju Biznesu oraz Sektor Gospodarczy dziennika Rzeczpospolita

 
2019

Nagroda Inteligentny Rozwój
 
Nominacja Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP w kategorii: Medycyna i farmacja przyszłości

 
2018

Polska Nagroda Innowacyjności
 
Nagroda Polskiej Nagrody Innowacyjności 2018 wraz z Politechniką
Poznańską) - VI Polski Kongres Przedsiębiorczości 2018

 
2018

Certyfikat ISO 9001:2008
 


Certyfikat wydany przez Bureau Veritas Certification. Zakres certyfikacji obejmuje: Świadczenie i doskonalenie usług z zakresu genetycznej diagnostyki medycznej oraz diagnostyki weterynaryjnej.

 
2015

Europejskie Forum Gospodarcze w konkursie PARP "Innowacyjny Projekt"
 


W kategorii „Innowacyjny projekt branży Farmaceutycznej/Medycznej" Centrum Badań DNA otrzymało wyróżnienie za realizację projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego panelu testów diagnostycznych w kierunku identyfikacji patogenów przenoszonych przez kleszcze".

 
2014

Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju 2011
 


Nagroda główna w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” Edycji Ogólnopolskiej 2011 organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju tytuł „Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2011” za testy diagnostyczne do identyfikacji predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego i prostaty w oparciu o technologię mikromacierzy DNA. 

 
2011 


Innowacje dla zdrowia 2011, kategoria Profilaktyka 

 

 


Nagroda przyznana w Konkursie Grupy Roboczej na Rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej za test diagnostyczny w kierunku identyfikacji predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego.

 
2011 

Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 
 


Centrum Badań DNA Sp. z o.o. otrzymało w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” Edycji Regionalnej 2011 - Województwo Wielkopolskie organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju, tytuł „Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2011” za testy diagnostyczne do identyfikacji predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego i prostaty w oparciu o technologię mikromacierzy DNA. 

 

2011 

Złoty Certyfikat Polish Product w kategorii Firma Roku 2010
 


Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej przyznało Centrum Badań DNA Sp. z o.o. Złoty Certyfikat Polish Product w kategorii Firma Roku 2010.

 

2010 

Certyfikat ISO 9001:2008 
 


Certyfikat wydany przez Bureau Veritas Certification. Zakres certyfikacji obejmuje: świadczenie i doskonalenie usług z zakresu genetycznej diagnostyki medycznej w oparciu o nowoczesne technologie badań. 

 

2009 

Certyfikat Solidna Firma 
 


Kapituła Programu Gospodarczo-Konsumenckiego pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej uhonorowała Centrum Badań DNA Sp. z o.o. tytułem „Solidna firma 2009” za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta. 

 

2009 

Krajowi Liderzy Innowacji 
 


Centrum Badań DNA Sp. z o.o. otrzymała w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji” Edycja 2009 organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju wyróżnienie w kategorii „Innowacyjna usługa”. 

 

2009 

„Liderzy OSOZ 2009" 
 
II miejsce w konkursie „Liderzy OSOZ 2009" Innowacyjne pomysły w ochronie zdrowia za wprowadzenie i rozpowszechnianie najnowszych osiągnięć genetyki molekularnej w diagnostyce medycznej oraz systematyczne rozwijanie pionierskich metod badawczych. 

 

2009 


Krajowi Liderzy Innowacji  
 

Centrum Badań DNA Sp. z o.o. otrzymała w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji” Edycja 2009 organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju wyróżnienie w kategorii „Innowacyjna firma”. 

 

2009 

Poznański Lider Przedsiębiorczości 
 
Kapituła VII edycji Konkursu przyznała firmie Centrum Badań DNA Sp. z o.o. tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości w kategorii „Mikroprzedsiębiorca”. 

 

2009 

Przedsiębiorca Roku 2009 
 
Pan Jacek Wojciechowicz (Centrum Badań DNA Sp. z o.o.) zostali finalistami Konkursu Ernst & Young Przedsiębiorca Roku 2009. 

 

2009 

Certyfikat Polish Product w kategorii Firma Roku 2009 
 
Kapituła konkursu przyznała Centrum Badań DNA certyfikat za największy atut firmy jakim jest ciągły rozwój oraz stałe podnoszenie jakości usług. 

 2009 

Certyfikat Polish Product w kategorii Odkrycie Roku 2009  
 
Kapituła konkursu przyznała Centrum Badań DNA Sp. z o.o. certyfikat za najszerszą w Polsce ofertę testów genetycznych oraz za świadczenie kompleksowych usług na rynku krajowym z zakresu diagnostyki molekularnej. 

 

2009 

Certyfikat Najwyższa Jakość 
 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością wyróżniło certyfikatem Centrum Badań DNA Sp. z o.o. za najwyższy standard i jakość usług w zakresie badań genetycznych i analiz DNA wykonywanych z wykorzystaniem najnowszych metod i technologii badawczych, a także za konsekwentną realizację strategii rozwoju nowoczesnego ośrodka naukowo-badawczego z zachowaniem standardów zarządzania. 

 

2009 

Nagroda Cent For Future 
 
Redakcja Magazynu Polish Market oraz Marszałek Województwa przyznała firmie Centrum Badań DNA Sp. z o.o. nagrodę Cent For Future w kategorii „Nadzieja Polskiego Rynku 2008”. 

 

2008 

„Krajowi Liderzy Innowacji” Edycja 2008  
 
Centrum Badań DNA Sp. z o.o. otrzymała w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji” Edycja 2008 organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju tytuł „Innowacyjna usługa”. 

 

2008 

Certyfikat Krajowej Izby Diagnostów
 


Certyfikat potwierdzający rejestrację Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badań DNA w rejestrze NZOZów oraz w ewidencji laboratoriów medycznych Krajowej Izby Diagnostów. 

 

2007

Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego
 
Laureat Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego I – Wielkopolska w kategorii Mikro Przyszłości.
 

2007