Centrum Badań DNA - ośrodek badawczo-diagnostyczny, którego celem jest wdrażanie i oferowanie nowoczesnych technologii w zakresie analiz DNA. Centrum Badań DNA posiada wszystkie zgody i certyfikaty wymagane polskim prawem - min. Ministerstwa Zdrowia. Należy do notowanej na giełdzie Grupy InnoGene S.A.

Centrum Badań DNA działa zgodnie z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi kompetencji laboratoriów badawczych oraz wdrożyło w swoim laboratorium standardy postępowania zgodne z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2008.

Realizowane projekty w latach 2019-2020:

Genomiczna Mapa Polski ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Skład Konsorcjum: Centrum Badań DNA, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz Politechnika Poznańska

Projekt Płynna biopsja – narzędzie do wykrywania „odcisków raka” we krwi obwodowej pacjentów z rakami głowy i szyi. Skład konsorcjum: Centrum Badań DNA, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny im H.Święcickiego UM w Poznaniu, Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu,

Wybrane nagrody i certyfikaty dla Centrum Badań DNA za innowacyjność w medycynie i genetyce:

Ambasador Innowacji 2019 - nagroda Polskiej Agencję Rozwoju Biznesu oraz dziennika "Rzeczpospolita" - nominacja,
Nagroda Polskiej Nagrody Innowacyjności 2018 - VI Polski Kongres Przedsiębiorczości 2018 - wraz z Politechniką Poznańską,
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018" w kategorii: "Medycyna i farmacja przyszłości" - pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak - nominacja,
Europejskie Forum Gospodarcze w konkursie PARP "Innowacyjny Projekt" - W kategorii „Innowacyjny projekt branży Farmaceutycznej/Medycznej" Centrum Badań DNA otrzymało wyróżnienie za realizację projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego panelu testów diagnostycznych w kierunku identyfikacji patogenów przenoszonych przez kleszcze,
Złoty Certyfikat "Polish Product" w kategorii Firma Roku - przyznane przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej,
Certyfikat ISO 9001:2008, wydany przez Bureau Veritas Certification. Zakres certyfikacji obejmuje: świadczenie i doskonalenie usług z zakresu genetycznej diagnostyki medycznej w oparciu o nowoczesne technologie badań.