KOMPLEKSOWE TESTY KORONAWIRUS SARS-Cov-2 (COVID-19)

TESTY NA KORONAWIRUSA

CBDNA JAKO PIERWSZE NA ŚWIECIE WDROŻYŁO TEST NA ZWIĘKSZONE RYZYKO DO ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Pierwsze 100 testów zostało przekazane szpitalom w Lublinie i Puławach

Test pozwala identyfikować zwiększenie podatności i ciężkości przebiegu choroby, co bardzo pomaga już lekarzom w diagnozowaniu i leczeniu choroby. Pierwsze 100 testów zostało przekazane szpitalom w Lublinie i Puławach.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ TESTÓW

Centrum Badań DNA na realizację testów posiada wszystkie pozwolenia i certyfikaty wymagane polskim prawem

DIAGNOSTYKA CHORÓB I PREDYSPOZYCJI GENETYCZNYCH

DIAGNOSTYKA CHORÓB ODKLESZCZOWYCH

REALIZUJEMY PROJEKTY NAUKOWE I BADAWCZE